Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ИкономикаПолитикаТОП новини
Популярно

Финансирането на бизнеса – акцент в икономическия форум в Община Тунджа

Бизнес форум на тема „Финансиране на българския бизнес чрез схеми за подпомагане и грантове за инвестиции“ постави началото на празничните прояви, посветени на 22 април – Деня на Община „Тунджа“. Тази година общината организира ХV-то издание на дискусията, за да възстанови добрата практика да бъде в помощ на бизнеса и заедно с него да чертае хоризонтите на развитие за подобряване на средата на живот в 44-те населени места и задържане на хората в тях.
Форумът беше открит с онлайн приветствие на заместник-министъра на земеделието Георги Събев. Той изтъкна, че в лицето на Министерство на земеделието Община „Тунджа“ и тези, които живеят и осъществяват бизнес на нейна територия, имат партньор, който им е съдействал и ги е подпомагал досега и ще продължи да го прави. Зам.-министърът очерта възможностите за земеделските производители, които предоставят Стратегическият план за развитие на земеделието и селските райони и Националният план за възстановяване и устойчивост, по който до седмици ще започне прием по компонент „Устойчиво селско стопанство“.
Гости на срещата бяха областният управител Георги Чалъков, изпълнителният директор на РАО „Тракия“ проф. д-р Иван Върляков, председателят на Общински съвет „Тунджа“ Нели Славова, Светозар Грозев, председател на УС на МИГ Тунджа и зам.-кмет на общината.
Кметът на Община „Тунджа“ Георги Георгиев изрази задоволство, че след няколкогодишно прекъсване общината отново възобновява бизнес форумите, като начин за пряк контакт с бизнеса. „Не познавам друга община с толкова развита съпричастност на бизнеса и на цялата местна общност към инициативите на общината и на други неправителствени организации и граждани. Няма инициатива, която да не среща подкрепата на хора, които безкористно да помагат. Така се изгражда местна общност“, каза тунджанският кмет и допълни: „Големият смисъл на нашата работа е удовлетворението, че хората оценят постигнатото – благодарят, когато има защо, а това, че много искат от нас, значи, че и много ни вярват“.
Проф. д-р Иван Върляков изтъкна, че ролята на общини като „Тунджа“ е да затвърдят процеса на развитие на селските райони, а успехът зависи от сътрудничеството, което се изгражда на бизнес форуми като този.

На форума бяха представени новото поколение биопродукти, заместващи конвенционалното земеделие. Управителят на Областен информационен център Деница Цонева говори за възможностите, които предоставят на бизнеса програмите „Конкурентноспособност и иновации в предприятията“ и „Развитие на регионите“.
Председателят на Местна инициативна група – Тунджа Светозар Грозев представи подкрепата за бизнеса по настоящата стратегия за местно развитие и индикативните стойности на новата стратегия, която е в процес на разработване. Тя отново ще бъде с многофондово финансиране с възможност да бъде защитен финансов ресурс от над 9 млн. лв. Новото за нея е, че МИГ Тунджа ще разшири територията си, като към 44-те населени места на общината ще бъдат присъединени и три съседни села от община Сливен – Крушаре, Бозаджи и Чокоба, което ще даде предимство при оценката на новата стратегия.
В заключителното си слово кметът на общината очерта какво предстои да се случи в общината до края на тази година и перспективите занапред. Той изрази и задоволството си от възстановения пряк контакт с бизнеса, както той го окачестви – „ръка за ръка община и бизнес заедно за по-добра община „Тунджа“ във всяко отношение“.
На финала областният управител Георги Чалъков припомни кои са стратегически важните обекти за региона, по които вече е започнала реализация – ж. п. линия Ямбол – Одрин, четирилентов път ГКПП – Лесово – до връзката с АМ „Тракия“ и разширяване на митнически пункт Лесово до размерите на Капитан Андреево, който е най-големият митнически пункт в Европа.

Източник: www.zonayambol.com

Подобни публикации

Back to top button