Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ИкономикаНовиниТОП новини
Популярно

МИГ – Тунджа спечели проект за разработване на нова Стратегия за ВОМР

МИГ – Тунджа подписа нов договор за изпълнението на Проект „Подготвителни дейности за разработване на местна Стратегия за водено от общностите местно развитие (ВОМР) за програмен период 2023-2027г.“, съобщи председателят на сдружението и зам.-кмет на Община „Тунджа“ Светозар Грозев. Повече от 10 години тя  функционира успешно на територията на община „Тунджа“.
При изпълнението на новия проект ще бъде създадена Местна инициативна група с нова територия на действие, която ще обхваща населените места на община „Тунджа“ и три съседни села от община Сливен – Крушаре, Бозаджии и Чокоба. Новата територия ще включва общо 47 населени места с обща численост на населението 25 665 жители.
По проекта предстои да бъде разработена Стратегия за ВОМР, с която ще се кандидатства за финансиране по Интервенция „Изпълнение на операции, включително дейности за сътрудничество и тяхната подготовка, избрани в рамките на стратегията за местно развитие“ от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027г.
МИГ – Тунджа отново ще разработи Стратегия, която да се финансира не само от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, но и от Европейския фонд за регионално развитие по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ и Програма „Околна среда“ и от Европейския социален фонд плюс по Програма „Развитие на човешките ресурси“ и Програма „Образование“.
Основната цел на проекта е разработване на местна Стратегия за ВОМР за програмен период 2023-2027 г.

Специфичните му цели включват създаване на Местна инициативна група с територия на действие 47-те населени места, които включват територията на община „Тунджа“ и съседните три села от община Сливен – Крушаре, Бозаджии и Чокоба.
В хода на проекта ще бъдат извършени проучвания и анализи на целевата територия, необходими за подготовката на Стратегията за ВОМР. Други специфични цели са популяризиране на процеса на разработване на Стратегията сред местните общности от целевата територия на проекта; насърчаване на включването на местното население в разработването и бъдещето прилагане на Стратегията за ВОМР и придобиване на умения и създаване на капацитет за функционирането на МИГ, подготовката и прилагането на Стратегия за ВОМР през новия програмен период.
Проектът включва и дейности като популяризиране на процеса на разработване на Стратегията за ВОМР; обучение на местни лидери и заинтересовани страни; проучвания и анализи на територията; подготовка на стратегията за ВОМР, включително консултирането на местната общност във връзка с подготовката на Стратегията и координация на изпълнението на подготвителните дейности и постигането на планираните цели.
Разработената Стратегия ще даде възможност на публичния, стопанския и нестопанския сектор от територията да реализират свои инвестиционни намерения, а местните общности да се възползват от подобрената среда за живот и развитие на бизнеса.

Източник: www.zonayambol.com

Подобни публикации

Back to top button